W Nowym Sączu znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  które są zlokalizowane:

  1. przy ul. Tarnowskiej 120,
  2. przy ul. Jana Pawła II 37.


PSZOK czynne są:

w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00,

 w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
 

Regulanin PSZOK znajduje się tutaj.

Każdorazowo, mieszkańcy zainteresowani podstawieniem kontenerów na frakcje odpadów poremontowych, wielkogabarytowych oraz odpadów ze sprzątania, są informowani o konieczności dopełnienia (we własnym zakresie) formalności związanych z organizacją miejsca umieszczenia kontenera, tj. przed podstawieniem kontenera zainteresowany musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zajęcie terenu, na którym kontener będzie stał. Dopełnienie formalności jest szczególnie ważne w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej lub terenu należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Odpowiedzialność za organizację miejsca podstawieniem kontenera oraz konsekwencje, w przypadku nie dopełnienie wymaganych przez prawo formalności ponosi osoba, na wniosek której kontener jest podstawiony.

Zakończyła się XI jubileuszowa edycja akcji „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko” organizowana przez Spółkę NOVA Sp. z o.o., we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Akcja od 11 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczniów i przedszkolaków zaangażowanych w zbieranie baterii oraz ilość zebranych zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

W tegorocznej akcji udział wzięło 5 926 uczniów z 16 szkół podstawowych oraz
1 478 przedszkolaków z 18 przedszkoli z terenu Miasta Nowego Sącza, zebrali oni łącznie
5 565 kg baterii. Zestawiając razem wszystkie akcje udało się ich zebrać 25 971 kg co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyło Niepubliczne Przedszkole DANAPIS.
Przedszkolaki zebrały 2381,3 kg baterii (w przeliczeniu na jedno dziecko – 13,23 kg).

W kategorii szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II.
Uczniowie zebrali 62,8 kg baterii co w przeliczeniu na jednego ucznia daje 3kg.

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali statuetki, słodycze i upominki ufundowane przez organizatorów, które wręczali Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, prezes spółki Nova Piotr Leszek Piotrowski oraz wiceprezes Ewa Pancerz.

Akcja skierowana jest do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza. W placówkach, które przystąpiły do akcji, zostały przeprowadzone pogadanki wraz z prezentacją multimedialną na temat postępowania ze zużytymi bateriami i zasadami segregacji odpadów. 

Wszystkie aktualności »

CIEKAWOSTKI

BIP