Technologia Bio innovation™, autorski produkt inżynierów z nowosądeckiej spółki NOVA, została nagrodzona złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bio innovation™ służy optymalizacji procesów przetwarzania i odzysku odpadów ulegających biodegradacji, czyli takich, które dają się rozłożyć całkowicie lub zamienić na kompost. 

Technologia opracowana przez spółkę NOVA została zauważona i nagrodzona jedną z najbardziej prestiżowych nagród, Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System 2016. O nagrodę na tych targach ubiegają się co roku setki polskich i zagranicznych firm, działających na rynku produktów i usług komunalnych, ale tylko nieliczni są w stanie sprostać surowym kryteriom.  

Nagrodę za najbardziej nowoczesne i innowacyjne produkty przyznaje profesjonalne jury, składające się z naukowców, specjalistów i praktyków rynku usług komunalnych. Złoty medal ma tym większą wartość, że spółka NOVA jest jedyną nagrodzoną na targach Pol-Eco-System  firmą z miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w obszarze ochrony środowiska. Oprócz spółki NOVA nagrodzona została jeszcze tylko jedna firma z Małopolski. 

- Jeżeli popatrzymy w skali pięciu lat wstecz to tych nagród zostało przyznanych 35, ale tylko 16 dla polskich firm za polską technologię – podkreśla prezes zarządu spółki Piotr Leszek Piotrowski. – Nie kupiliśmy technologii austriackiej, niemieckiej czy jakiejś innej, tylko patrząc, jakie są koszty, zrobiliśmy tę technologię sami i dopracowaliśmy do własnych potrzeb - dodaje. Wręczenie nagrody odbędzie się w najbliższy wtorek w Poznaniu na terenie MTP. 

Co to jest Bio innovation™?

Technologia opracowana przez zespół inżynierów pod kierownictwem dra inż. Józefa Ciuły znalazła zastosowanie w uruchomionej pół roku temu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Składa się ona z siedmiu bioreaktorów, biofiltra, modułu kontrolno-pomiarowego, instalacji fotowoltaicznej oraz sieci energetycznej. Przy konstruowaniu instalacji inżynierowie musieli uwzględnić specyfikę terenu. – Mając mało terenu staraliśmy się skupić tę technologię na maksymalnie małym obszarze, na przykład jeden z biofiltrów znajduje się na dachu – mówi prezes Piotrowski.  

 


Proces biodegradacji odbywa się zamkniętych bioreaktorach i polega na wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany  materii do rozkładu lub przekształcenia substancji organicznych zawartych w odpadach. Odpady są napowietrzane i nawilżane, a powietrze poprocesowe oczyszczane i pozbawiane odoru w specjalnym biofiltrze. – Cały proces jest szczelnie zamknięty w bioreaktorach i zintensyfikowany poprzez wymuszony dopływ powietrza – podkreśla inż. Ciuła. – W niektórych przypadkach filtry redukują do stu procent substancji szkodliwych – dodaje.  

Nad procesem czuwa autorski system sterowania i wizualizacji "Control BI". Warto wspomnieć, że w procesie technologicznym wykorzystano dywersyfikację źródeł energii elektrycznej – około połowy prądu pochodzi z instalacji fotowoltaicznej (PV), reszta z własnej elektrociepłowni. – W dzisiejszych czasach, kiedy gospodarki muszą być mniej energochłonne, nasza technologia wpisuje się w te zagadnienia – podkreśla inż. Ciuła. 

To, co nie ulegnie rozkładowi w bioreaktorach, przekształcane jest w kompost przemysłowy. Służy on do rekultywacji terenów zdegradowanych, składowisk i terenów poprzemysłowych. Sądecka linia technologiczna produkuje 12,3 ton rocznie. Wydajność instalacji można regulować, ma ona bowiem budowę modułową. Zastosowane rozwiązania techniczne w pełni spełniają obowiązujące standardy w zakresie ochrony środowiska.

 

Źródło: UM Nowy Sącz

 

CIEKAWOSTKI

BIP