Od 1 kwietnia rozpoczął się sezon odbioru odpadów zielonych. Odpady ulegające biodegradacji  w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane ze zwiększoną częstotliwością. Odpady tego typu wyrzuca się do worków w kolorze brązowym. Odpady zielone można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Odpady może przywieźć każdy mieszkaniec miasta do PSZOK-u znajdującego się na terenie ZZO w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120 w godzinach funkcjonowania zakładu.
Harmonogram odbioru znajduje się tutaj.

CIEKAWOSTKI

BIP