Szanowni Mieszkańcy

W związku z Uchwałą Nr VII/57/2019 Rada Miasta Nowego Sącza w dniu 29.01.2019 r., uchyliła wcześniejszą uchwałę o przejęciu obowiązków w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. od dnia 25.02.2019 r. obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe „powraca" do właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości indywidualnie zgłaszają do przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia konieczność opróżnienia zbiornika na nieczystości ciekłe i indywidualnie ustalają koszt takiej usługi.

Możliwe jest natomiast podpisywanie indywidualnych umów dotyczących odbioru nieczystości płynnych pomiędzy Spółką NOVA a mieszkańcami lub innymi firmami prowadzącymi analogiczną działalność. Informacje na temat można uzyskać pod nr. tel. 18 400 03 05 w godzinach 7 - 15 od poniedziałku do piątku. 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymaniu czystości  i porządku obowiązującym w Nowym Sączu każdy posiadacz zbiornika na  nieczystości ciekłe zobowiązany jest do jego opróżnienia przynajmniej raz w miesiącu, niedopuszczenia do jego przepełnienia oraz zachowania dowodu  spełnienia przedmiotowego obowiązku do ewentualnej kontroli.

Jednocześnie informujemy, o możliwości uzyskania dotacji na wykonanie podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej (pod warunkiem istnienia sieci w pobliżu budynku) lub w przypadku braku takiej sieci na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wszelkich informacji na temat dotacji do podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej lub montażu przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać:

1) na stronie internetowej:

http://www.nowysacz.pl/dotacje-ochrona-srodowiska-kanalizacje

2) W Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ul. Szwedzka 5, tel. 18 - 443 55 20

CIEKAWOSTKI

BIP