W dniach 13-14 kwietnia 2019 r. NOVA sp. z.o.o. uczestniczyła w II Sądeckich Targach Ogrodniczych w Nowym Sączu organizowanych przez Fundację Sądecką.
Licznie odwiedzający stoisko mieszkańcy oraz goście, mieli możliwość zapoznania się
z szeroką ofertą usług świadczonych przez miejską spółkę.

            Patronat Honorowy nad II Sądeckimi Targami Ogrodniczymi objęli marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Wśród innych wiodących firm, Nova sp z.o.o. była jednym z głównych partnerów Targów.

Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

 

Kierownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Szanowni Mieszkańcy

W związku z Uchwałą Nr VII/57/2019 Rada Miasta Nowego Sącza w dniu 29.01.2019 r., uchyliła wcześniejszą uchwałę o przejęciu obowiązków w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. od dnia 25.02.2019 r. obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe „powraca" do właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości indywidualnie zgłaszają do przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia konieczność opróżnienia zbiornika na nieczystości ciekłe i indywidualnie ustalają koszt takiej usługi.

Możliwe jest natomiast podpisywanie indywidualnych umów dotyczących odbioru nieczystości płynnych pomiędzy Spółką NOVA a mieszkańcami lub innymi firmami prowadzącymi analogiczną działalność. Informacje na temat można uzyskać pod nr. tel. 18 440 03 05 w godzinach 7 - 15 od poniedziałku do piątku. 

Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

 

Przedstawiciel Handlowy/Specjalista ds. Odpadów – branża gospodarki odpadami

CIEKAWOSTKI

BIP