W dniu 27 października 2018 zakończono obchody Jubileuszu 20-lecia Spółki NOVA. W uroczystości w sądeckim ratuszu uczestniczył prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcą Wojciechem Piechem, Zarząd spółki NOVA, prezesami spółek miejskich i innymi zaproszonymi gośćmi.

W Nowym Sączu znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  które są zlokalizowane:

  1. przy ul. Tarnowskiej 120,
  2. przy ul. Jana Pawła II 37.


PSZOK czynne są:

w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00,

 w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
 

Regulanin PSZOK znajduje się tutaj.

Każdorazowo, mieszkańcy zainteresowani podstawieniem kontenerów na frakcje odpadów poremontowych, wielkogabarytowych oraz odpadów ze sprzątania, są informowani o konieczności dopełnienia (we własnym zakresie) formalności związanych z organizacją miejsca umieszczenia kontenera, tj. przed podstawieniem kontenera zainteresowany musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zajęcie terenu, na którym kontener będzie stał. Dopełnienie formalności jest szczególnie ważne w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej lub terenu należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Odpowiedzialność za organizację miejsca podstawieniem kontenera oraz konsekwencje, w przypadku nie dopełnienie wymaganych przez prawo formalności ponosi osoba, na wniosek której kontener jest podstawiony.

Zakończyła się XI jubileuszowa edycja akcji „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko” organizowana przez Spółkę NOVA Sp. z o.o., we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Akcja od 11 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczniów i przedszkolaków zaangażowanych w zbieranie baterii oraz ilość zebranych zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

CIEKAWOSTKI

BIP