Zakończyła się XI jubileuszowa edycja akcji „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko” organizowana przez Spółkę NOVA Sp. z o.o., we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Akcja od 11 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczniów i przedszkolaków zaangażowanych w zbieranie baterii oraz ilość zebranych zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Od 1 kwietnia rozpoczął się sezon odbioru odpadów zielonych. Odpady ulegające biodegradacji  w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane ze zwiększoną częstotliwością. Odpady tego typu wyrzuca się do worków w kolorze brązowym. Odpady zielone można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Odpady może przywieźć każdy mieszkaniec miasta do PSZOK-u znajdującego się na terenie ZZO w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120 w godzinach funkcjonowania zakładu.
Harmonogram odbioru znajduje się tutaj.

Z dniem 01.09.2017r. Nova Sp. z o.o. rozpoczęła odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców miasta, realizując tym samym uchwałę Rady Miaasta Nowego Sącza.

Nova Sp. z o.o. informuje, że od 1 września 2017 roku miasto przejmuje od mieszkańców obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Usługę w tym zakresie będzie realizować firma NOVA Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwałą, stawka za 1 m sześc. odbieranych nieczystości wynosi 15 zł, a rozliczenie poprzez wystawioną fakturę będzie odbywać się w cyklu miesięcznym.

CIEKAWOSTKI

BIP