NOVA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, prowadzi swoją działalność usługową w zakresie kompleksowej  gospodarki odpadami. Zakres działalności  obejmuje: odbiór odpadów od wytwórców , sortowanie  na modułowej linii sortowniczej, odzysk surowców wtórnych  oraz  deponowanie balastu na składowisku. W ramach rozszerzenia swojej działalności Spółka rozpoczęła odbiór odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych własnym pojazdem na terenie miasta Nowego Sącza po cenach konkurencyjnych. Ponadto do każdego pojemnika dostarczonego do wytwórcy odpadów, zostają  dostarczone   3 worki na odpady przeznaczone do segregacji papieru, szkła i plastiku, odbierane według harmonogramu  odbioru odpadów.

CIEKAWOSTKI

BIP