Zarząd Spółki NOVA informuje że na składowisku opadów  w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, funkcjonuje „Punkt  przyjmowania i demontażu  odpadów wielkogabarytowych”  o kodzie 20 03 07 dostarczanych  przez  osoby fizyczne. Odpady mogą dostarczać własnym transportem sami zainteresowani.

Spółka może odebrać odpady wielkogabarytowe wyłącznie od osób z którymi ma podpisane umowy na odbiór odpadów, po uprzednim zgłoszeniu takiej usługi przez mieszkańca. 

Odpady dostarczane do Punktu  podlegają ważeniu oraz  opłacie w wysokości 192,52 zł netto (207,92 zł brutto)  za tonę.
Odpady wielkogabarytowe przyjmowane są w godzinach pracy składowiska od 8:00 do 14:00  od poniedziałku do soboty.

CIEKAWOSTKI

BIP