W latach 2010-2016 był realizowany na terenie Miasta Nowego Sącza projekt pn.: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”

Całkowita wartość projektu wynosiła 3 969 044,00 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 2 609 457,50 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”.

Cel projektu
Celem projektu było gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnego zarządzania przestrzenią i środowiskiem.
W ramach projektu przewidziano do realizacji:

  • zorganizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych,
  • zorganizowanie stacjonarnych i niestacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych,
  • organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza,
  • organizacja transportu odpadów zebranych selektywnie oraz niebezpiecznych,
  • wdrożenie system ewidencji i monitoringu zbiórki selektywnej.
PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADOW

PUNKTY PRZYJMOWANIA
ODPADÓW

PUNKTY ZBIÓRKI

EDUKACJA i ciekawostki

EDUKACJA 
I CIEKAWOSTKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROJEKTY UE

PROJEKTY
UE

ZOBACZ PROJEKTY

TECHNOLOGIA BIO INNOVATION

TECHNOLOGIA
BIO INNOVATION

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 
 
 

CIEKAWOSTKI

BIP