Zbiórka przeterminowanych leków  na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Lokalizacja punktów zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Do ww. aptek mieszkaniec Nowego Sącza może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki powstałe w gospodarstwie domowym, wrzucając je do specjalnego pojemnika. 
Odpady w postaci przeterminowanych leków odbierane będą pojazdem specjalistycznym przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Projekt pn. „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA ODPADOW

PUNKTY PRZYJMOWANIA
ODPADÓW

PUNKTY ZBIÓRKI

EDUKACJA i ciekawostki

EDUKACJA 
I CIEKAWOSTKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROJEKTY UE

PROJEKTY
UE

ZOBACZ PROJEKTY

TECHNOLOGIA BIO INNOVATION

TECHNOLOGIA
BIO INNOVATION

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 
 
 

CIEKAWOSTKI

BIP