Stacjonarne punkty przyjmowania odpadów ze zbiórki selektywnej na terenie miasta Nowego Sącza.

Wykaz  stacjonarnych  punktów przyjmowania odpadów ze zbiórki selektywnej,  na terenie miasta Nowego Sącza.

  1. ul. Brzeziny w pobliżu zrekultywowanego składowiska odpadów -  osiedle Zawada, czynny w każdą sobotę za wyjątkiem świąt w godzinach od 10 - 13.
  2. ul. Tarnowska  przy drodze dojazdowej  do  składowiska odpadów - osiedla Zabełcze, czynny do poniedziałku do piątku w godz. od 7.300 do 14.300 za wyjątkiem świąt.
     

Każdy punkt wyposażony jest w kontener stacjonarny z częścią magazynową oraz kontener typu KP. Do każdego z punktów  mieszkaniec Nowego Sącz może dostarczyć bezpłatnie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym. Przyjmowane będą następujące odpady : zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, zużyte źródła światła ( świetlówki, żarówki energooszczędne, halogenowe, itp.), oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mało gabarytowy ( radia komputery, miksery,  suszarki itp.)  i wielkogabarytowy ( lodówki, pralki, zmywarki itp.).
Odpady dostarczone do punktów będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach oraz transportowane  pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do transportu tego typu odpadów. 
 

CIEKAWOSTKI

BIP